Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 2!

Daddy

Tips nr 2 – Sluta tjafsa om kärnkraften!

OBS! Det finns grader i hel…..! Mr Bond har stor respekt för att det kan finnas en allmän oro kring kärnkraften avseende säkerhetsfrågor, hanteringen av det högaktiva avfallet, subtila kopplingar till Hiroshima etc. MEN Sverige har framgångsrikt använt detta energisystem i 30-40 år! Det har tjänat Sverige väl och är framförallt KOLDIOXIDFRITT! Att lägga ner t.ex. Ringhals 1 och 2 i förtid är snudd på rent nonsens, men framförallt ett hån mot de länder i 3.e världen ”som sitter med svartepetter”  hotade av förödande havsvattennivåhöjningar, extrem torka, alltmer frekventa orkaner och stormar etc.

”It´s the economy idiot…!”  Eller???

För Vattenfall, som driver Ringhals 1 och 2, är de  låga elpriserna i kombination med den s.k. effektskatten det akuta och  trängande problemet. Effektskatten infördes av förra regeringen under en period när elpriset var dubbelt så högt som idag (ca 50 öre/kWh kontra 25 öre/kWh). Effektskatten på ca 6 öre/kWh blir således ordentligt kännbar i nuvarande prisläge på el. Vattenfalls ledning har t.o.m. gått ut och ”hotat” i massmedia att om politikerna ej tar bort effektskatten så stänger vi ner alla våra kärnkraftverk! Hotet kan ju tyckas lite övermaga i och med att Vattenfall ”bara” är förvaltare av berörda kärnkraftverk på uppdrag av svenska staten och dess politiker!

Klimatstrategi var ordet!

Sett i ett längre perspektiv är hårklyverierna kring en effektskatt endast en skendebatt. Vara eller icke vara är endast ett nollsummespel. Det handlar ju om statens kassa oavsett vilket alternativ man väljer. MEN, ta bort den för husfridens skull! Det verkliga problemet är ju hur vi klarar övergången till ett koldioxidfritt samhälle på ett rationellt och solidariskt sätt.  Ca 2 miljarder i förlorade skatteintäkter är trots allt en ”liten” uppoffring  jämfört med vad t.ex. Tyskland satsar i sin klimatomställning. OCH en spottstyver i förhållande till de förluster på 100-tals miljarder som Vattenfall hittills har förlorat till följd av sin expansiva fossilbaserade Europasatsning! Så SLUTA TJAFSA