Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 4!

Daddy

Tips nr 4 – Stoppa Vattenfalls försäljning av brunkol!

Stoppa Vattenfalls försäljning av brunkol i Tyskland innan det blir pinsamt! Mr Bond m.fl. har reagerat på regeringen och Åsa Romsons, framförallt i ljuset av hennes roll som klimatminister, hantering av Vattenfalls/Sveriges CO2-utsläpp i Tyskland. Sverige/Vattenfall släpper ut dubbelt så mycket CO2 i Tyskland som de samlade totala utsläppen i Sverige! Jo! DU läste rätt! Det handlar om ca 100 miljoner ton CO2 per år!

En perfekt lösning!!! ???

Med Åsa Romsons goda minne har regeringen via Näringsdepartementet och Mikael Damberg gett Vattenfall i uppdrag att sälja brunkolet i Tyskland. Mr Bond förstår inte logiken! Problemet med CO2-utsläppen försvinner ju inte för att t.ex. en tjeckisk kolbaserad energiproducent,CEZ, (en av dom som lämnat anbud) tar över. Snarare försvårar man för den inhemska tyska politiken i dess ansträngningar att avveckla allt kol till 2035-2040!

Vad handlar det om då?

Mr Bond har för länge sedan insett att det inte handlar om att värna om våra och kommande generationers levnadsförhållanden genom att begränsa den globala uppvärmningen, en av vår tids största ödesfrågor. Nej! DET HANDLAR OM EKONOMI!!! ”It´s the economy, stupid …!” Förhoppningen när man startade upp försäljningsprocessen för Vattenfalls brunkol i Tyskland var att få anbud i storleksordningen 30-40 miljarder SEK! Med tanke på att man inrikespolitiskt har beslut att avveckla brunkolen i första hand och därefter stenkolen till 2040 är denna ersättning bara en from förhoppning! Redan 2017 måste några av Vattenfalls brunkols-kraftverk inklusive tillhörande gruvdrift stänga ner och ligga i reserv i 4 år och därefter avvecklas helt!

Hugade spekulanter???

Vem betalar den förväntade köpeskillingen på 30-40 miljarder SEK? Svar! INGEN! Mycket talar för att Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland är helt värdelösa. Det kan t.om. visa sig att dom har ett negativt värde! Vid en avveckling måste anläggnings-ägaren obegränsat svara för alla kostnader inklusive återställning av landskapet efter gruvdriften. Så STOPPA VATTENFALLS FÖRSÄLJNING innan det blir pinsamt!!!!