Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 5!

Daddy

Tips nr 5 – Dags att slakta heliga kor!

Mr Bond rekommenderar att riksdagsbeslutet från 1993 om Sveriges älvar d.v.s. att skydda Sveriges 4 st hittills outbyggda s.k. nationalälvar rivs upp. Det har hänt mycket de senaste decennierna! Bl.a. har den globala uppvärmningen tagit fart och hotar levnadsvillkoren för vårt gemensamma hem – planeten Jorden. Ca 200 länder har förbundit sig att via klimatavtalet i Paris i december 2015 stoppa upp takten i den globala uppvärmningen. Utvecklingsländerna  förväntar sig solidaritet av de utvecklade länderna i västvärlden och ett ansvarstagande för minskning av de globala CO2-utsläppen.

Sverige i guldläge!

Sverige befinner sig i ett guldläge ur CO2-synpunkt i och med att vårt energisystem, exklusive transporter, f.n. är praktiskt taget koldioxidfritt. Ur elsynpunkt sker energitillförseln  baserat på vattenkraft och kärnkraft. Ur uppvärmningssynpunkt handlar det i huvudsak om biobaserad fjärrvärme, spillvärme, värmepumpar etc. Vi har till och med mage att kosta på oss lyxen att diskutera en förtida avställning av kärnkraften.

Använd älvarna!

Mot bakgrund av den sedan 1993 betydligt ändrade omvärldsbilden och det faktum att Sverige praktiskt taget badar i energitillgångar är det synnerligen cyniskt att inte ifrågasätta riksdagbeslutet om de outbyggda nationalälvarna. Det handlar om Kalix älv, Torne älv, Pite älv och Vindelälven. Sammantaget representerar dessa älvar en energitillgång i samma storleksordning som hälften av kärnkraften! Mr Bond kan bara konstatera att förr eller senare måste kärnkraften ersättas! Att ersätta med ny kärnkraft är inte politiskt gångbart om man ser till historiken! Så nu ÄR DET DAGS ATT SLAKTA HELIGA KOR!