Nytt världsrekord! – SOLEN ”äger”

1-gktknsvl0fbn_altog_tpa

Solel för 20 öre per KWh!

Nyligen sattes ett nytt världsrekord i lägsta pris för el från större industriella solkraftanläggningar! Den spektakulära bedriften skedde nyligen i Förenade Arabemiraten. Ett asiatiskt konsortium med den kinesiske solcellstillverkaren Jinkosolar och det japanske entreprenadföretaget Marubeni Corporation lämnade det lägsta budet i en upphandling. Köparen är Förenade Arabemiraten och anläggningen är megastor på 350 MW motsvarande elförbrukningen på 55000 hushåll. OBS!!! 20 öre per kWh utan subventioner! SOLEN ”äger”! Jämför t.ex. med landbaserad vindkraft i Sverige idag som ligger på ca 50 öre per kWh! Som kuriosa kan nämnas att priset för solceller har gått ner 115 gånger (!) sedan 1975 och installerad solkraft har ökat med 115000 gånger (!) under samma tid!

Den förnyelsebara revolutionen!

Det finns många skäl till att världsrekorden nu haglar vad gäller låga priser för förnyelsebara energialternativ! Det allra viktigaste skälet är dock att priserna för att tillverka solceller och vindkraftverk m.m. har minskat dramatiskt de senaste 5-10 åren. Kolla kurvan nedan! Ett annat tungt skäl är ”billig” finansiering. Finansmarknaderna har helt enkelt en långsiktig tro på förnyelsebara alternativ och nöjer sig med låga räntor. Det är precis tvärtom för fossilindustrin. Där är räntorna höga, om det ens går att få några lån inom en nära framtid!

doe-revolutionnow-638x2461

Framtiden?

Enligt den ansedda amerikansk finansanalytikern Bloombergs och dess energigren, Bloombergs New Energy Finance (BNEF), kommer sol och vind vara det billigaste sättet att producera el i närtid d.v.s. redan efter 2020! Prisutvecklingen hittills kommer bara att fortsätta! Kolla den s.k. inlärningskurvan (sambandet mellan pris och volym) för solcellsmoduler enligt nedan. För varje dubblering av volymen så minskar priset med häpnadsväckande 26 %!

0-r-dbkykleqbwroy9

Den fjärde industriella revolutionen!

Det är inte för inte som den förnyelsebara revolutionen har kallats för den fjärde industriella revolutionen! Den tredje i form av  informationssamhället är numera ett etablerat faktum?  Precis samma inlärningsfenomen som för datorerna (dubblad processorkapacitet vartannat år) pågår just nu för förnyelsebara energialtetnativ just här och nu ”nära dig” Känn på den!