På tal om …

Utvecklingen inom sol- och vindkraftteknologin går just nu i en rasande fart!

Visste DU …?

Visste DU att solteknologin nu har kommit så långt att man kan bygga storskaliga solkraftanläggningar i världens öknar med leveranspriser under 10 öre/kwh lika med 30 ggr billigare (300 öre/kWh) än för bara 10 år sedan? Visste DU att tekniken för vissa av dessa rekordanläggningar bygger på prefab och en långt driven mekanisering vid själva anläggandet (10 ggr snabbare än vid traditionellt manuellt montage)? Visste DU att sol- och vindkraft stod för 92 % av nykapaciteten i Indien under 2022 lika med ca 15000 MW – effektmässigt som 15 stora kärnkraftverk? Bara på ett år!!! Visste DU att det svenska företaget Modvion bygger vindkrafttorn helt i trä upp till 300 m:s höjd? Till sommaren är man klar med en första kommersiell leverans avseende ett vindkraftverk med 105 m:s tornhöjd beställt av Varberg Energi!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån utvecklingen av sol- och vindkraft i ett globalt perspektiv, men genom att kampanja i dina nätverk kan DU påverka genom att sprida positiva budskap! Just nu rusar både byggteknik och teknologi snabbt framåt och ger stort hopp inför framtiden! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer och sprid budskapet om de förnyelsebara alternativen! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/