På tal om …

Koldioxidhalten i atmosfären är den största bidragande faktorn till den globala uppvärmningen och halten har aldrig varit så hög som nu under mänsklighetens historia!

Visste DU …?

Visste DU att koldioxidhalten i atmosfären slog rekord den 28 april i år med 425,01 ppm (parts per million) och att den aldrig har varit så hög i mänsklighetens historia? Visste DU att koldioxidhalten nu ligger 50 % över vad som gällde under förindustriell tid räknat från 1750? OCH den accelererar! Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år för att nu ligga på 2,5 ppm per år och den är ökande. Visste DU att dagens koldioxidhalt i atmosfären inte har befunnit sig på den nivån på 3,6 miljoner år, enligt amerikanska NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)? Vi närmar oss nu nivåer liknande de som fanns för 15 miljoner år sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre! 

Varje ton räknas …!

Växthuseffekten d.v.s. sambandet mellan CO2-utsläpp och en ökande temperatur i både atmosfären och världshaven är vetenskapligt belagd sedan över hundra är tillbaka! Det skrämmande är att merparten av våra CO2-utsläpp stannar kvar i atmosfären i decennier upp till hundratals år och därför är ett existentiellt hot för kommande generationer! Konsekvens! Varje nytt ton eller rentutav varje ny CO2-molekyl idag drabbar dina barn, barnbarn och kommande generationer imorgon!

Växthuseffekten …!

Rent fysikaliskt hindrar CO2:n i atmosfären del av den utgående värmestrålningen och det uppstår en obalans mellan inkommande och utgående energi till/från Jorden med global uppvärmning som följd! Se bild, som i grafisk form visar Jordens energibalans! Läs mer om växthuseffekten på http://climateforlife.se/vaxthuseffekten/

Planeten Jordens energibalans d.v.s. förhållandet mellan inkommande och utgående energi!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU är ganska långt ifrån att kunna påverka Jordens energibalans, men i själva verket har DU som enskild individ en viktig roll att spela! Det handlar om att gå före och bli en ambassadör för att minska CO2-utsläppen! Ingen kan göra allt , men alla kan göra något! I själva verket är det mänskliga kollektivet klimatomställningens heliga graal! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/