Paris, Aten, Madrid, Mexico City! – VAD gemensamt?

9478479785_6254eb67e5_b-580x387

Förbjuder dieselbilar….!

I förra veckan på C40-mötet i Mexico City (C40 = 40 av världens huvudstäder för klimatomställning) tog ”borgmästarna” för Paris, Aten, Madrid och Mexico City ett gemensamt beslut att förbjuda dieselbilar i sina städer från 2025! Förhoppningen är att andra städer skall följa efter! Beslutet är ett beslut både för att stoppa den globala uppvärmningen och minska luftföreringar (kväveoxider =smog och partiklar=allvarliga sjukdomar). OBS! Nära 7 miljoner människor dör årligen av luftföroreningar lika med 36 gånger fler än de som dör av krig! Enligt Anne Hidalgo, ”borgmästare” i Paris, är beslutet också ett ”wake up call” till buss-och bilindustrin att lägga om kursen ASAP (10 år går fort) !!!