Planeten Jorden i fara …!

Tippingpoints …!

Enligt en ny studie publicerad i vetenskapstidskriften Science har planeten Jorden redan med nuvarande globala uppvärmning på 1,1 grader lämnat sitt stabila tillstånd! I detta sammanhang talar man om s.k. tippingpoints d.v.s. då den globala uppvärmningen har nått en sådan nivå att för villkoren på Jorden kritiska eko- och klimatsystem helt enkelt kollapsar av sig själva utan ytterligare utsläpp/uppvärmning. Av 16 st undersökta eko- och klimatsystem är det åtminstone 5 (!) som redan vid 1,1 grader kan ha uppnått sina tippingpoints! Planeten Jorden är i fara!

Arktis och Antarktis …!

Ett konkret exempel är avsmältningen av landisarna i Arktis respektive på Antarktis, vilket i förlängningen skulle innebära havsnivåhöjningar på tiotals meter! Givet kilometertjocka istäcken kommer detta dock inte att ske förrän om ett hundratal år. MEN sett i perspektivet av Jordens ålder på ca 4,5 miljarder år skulle ju ändå detta betyda katastrofala konsekvenser för levnadsvillkoren på Jorden för kommande generationer inom rimligt lång tid!

Korallreven …!

Ett annat exempel i den omedelbara farozonen är utdöendet av världens korallrev till följd av förhöjda vattentemperaturer! OBS! Ca 90 % av energin från obalansen mellan solens instrålning och utgående energi från Jorden i form av värmestrålning och reflexion hamnar i världshaven! Till skillnad från avsmältningen av landisarna vid polerna kan detta visa sig vara ett betydligt snabbare förlopp och i verklig närtid kunna äventyra matförsörjningen för hundratals miljoner människor på i första hand tropiska breddgrader!

Havsströmmarna och permafrosten …!

Bland de eko-och klimatsystem som är i den omedelbara farozonen återfinns också försvagning av de atlantiska havsströmmarna och upptining av permafrosten på norra halvklotet! Försvagning av havsströmmarna berör Golfströmmen, vilket skulle innebära minskad nederbörd i Europa och Nordamerika med allvarliga konsekvenser för jordbruket och matförsörjningen som följd. Upptiningen av permafrosten i sin tur skulle kraftigt boosta den globala uppvärmningen till följd av frigörelse av den mycket potenta växthusgasen metan (ca 80 ggr större växthuseffekt än CO2).

Röd linje …!

Studien visar att redan vid Paris-avtalets undre gräns, 1,5 grader, kan en röd linje ha passerats! Vid denna ökade nivå på uppvärmningen skärper forskarna sin bedömning för de fem utpekade mest hotade eko- och klimatsystemen dramatiskt! Vid nuvarande nivå på 1,1 grader säger man lite vagt att en tippingpoint ”kan ha” passerats medan man med betydligt större säkerhet säger att det är ”sannolikt” vid en ökning till 1,5 grader! Anm. Studiens alarmerande resultat i kombination med FN:s nyligen utfärdade varning (http://climateforlife.se/code-red-fn-varnar-varlden/) att vi är helt ur spår vad gäller att minska våra utsläpp gör situationen dubbelt oroande!

Fler röda linjer …!

Det vetenskapliga faktumet att vi med nuvarande klimatlöften i Paris-avtalet är på väg mot en global uppvärmning på uppemot 3 grader gör det uppenbart att vi med studiens resultat i beaktande går mot fler röda linjer! Enligt forskarna, bl.a. från University of Exeter i England, Stockholm Resilience Center i Sverige och Potsdam Institute i Tyskland, tillkommer ytterligare 5 hotade eko- och klimatsystem vid en uppvärmning större än 1, 5 grader. Vid större än 2 grader tillkommer ytterligare 6 hotade system som bl.a. berör risken att regnskogarna i Amazonas dör ut och förvandlas till savann, att permafrosten på norra halvklotet kan kollapsa helt, att de atlantiska havsströmmarna kan kollapsa helt etc.

SLUTSATS …!

Enligt forskningen är det möjligt att flera av Jordens eko-och klimatsystem redan idag, vid en global uppvärmning på 1,1 grader, kan ha lämnat sitt stabila tillstånd, men sannolikt vid ytterligare uppvärmning till 1,5 grader! Vid nuvarande trend med en global uppvärmning uppemot 3 grader inom detta sekel är det följaktligen en grov underdrift att påstå att planeten Jorden är i fara! Det handlar snarare om att planeten Jorden är HOTAD! Den nya forskningen kring tippingpoints har gett klimatkrisen ett nytt skrämmande ansikte!

VAKNA …!

Nu är det dags att vakna! Det håller inte längre att stoppa huvudet i sanden och fortsätta med ”business as usual” d.v.s. agera som om ingenting har hänt! Alla aktörer alltifrån beslutsfattare på olika nivåer inom politiken och näringslivet till ideella organisationer och enskilda individer måste nu lyfta på huvudet och se sanningen i vitögat!

DU …!

Vad kan DU göra? Det finns tyvärr många rena myter kring att DU som enskild individ skulle ha en begränsad förmåga att kunna bidra till klimatomställningen! Ingenting kunde vara mera fel! I en fri marknad och i en öppen demokrati är det ytterst DU som enskild individ i DIN roll som beslutsfattare, konsument och väljare som bestämmer vilka produkter och tjänster som skall produceras respektive vilken klimatpolitik som skall föras! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/