”Red alert” inför COP23 …!

Nytt klimatmöte …..!

På måndag den 6:e november påbörjas FN:s årliga klimatmöte COP23 i Bonn,Tyskland! Enligt en nyligen publicerad FN-rapport tornar dock de mörka molnen upp sig rejält!

(1) CO2-nivåerna ….!

CO2-nivåerna har aldrig varit så höga som nu! Under 2016 ökade CO2-nivåerna i atmosfären med 3,2 ppm till 403 ppm (ppm=parts per million). Mätningar i september 2017 visar på ännu högre nivåer  406,8 .. ppm. Nivåena har inte varit så höga på 3 miljoner år (då var havsvattennivåerna 30 m högre!!!). För att vi skall klara 2-gradersmålet, som beslutades under klimatmötet COP21 i Paris 2015 måste CO2-nivåerna begränsas till mindre än 450 ppm.

(2) Utsläppen ökar ….!

Utsläppen av växthusgaser ökar istället för minskar! Utsläppen ligger nu på 52 miljarder ton s.k. koldioxidekvivalenter per år (växthusgas är inte bara CO2 utan även metan, kvävedioxid m.m.). Metan från djurhållning av främst nötkreatur och läckage från utvinning och distribution av naturgas är den mest potenta/aggressiva växthusgasen, därav allt fler varningssignaler om köttätande!

Begränsad budget ….!

Enligt en FN-rapport från 2012, som senare också låg till grund för  temperaturmålet i Parisavtalet 2015 d.v.s. att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och helst ner till 1,5 grader, har Planeten Jorden ett högsta tillåtet utrymme/budget för utsläpp av växthusgaser på 1000 miljarder ton.

”Problemet” …!

Med nuvarande takt i utsläppen på ca 50 miljarder ton skulle denna budget vara förbrukad redan 2030. OBS! Hushållning med det återstående utrymmet/budgeten innebär i praktiken att utsläppen  måste minskas successivt och drastiskt. Därav ”red alert” inför COP23 i Bonn! Utsläppen måste gå till nära noll till 2050 och till noll senast 2100. Utsläppskurvan måste således brytas asap! Neråt! Inte uppåt som nu har skett de senaste 2 åren!

Paris-avtalet …..!

Processen att minska CO2-utsläppen regleras av FN:s klimatmöte COP21  och det s.k. Parisavtalet från 2015. I detta avtal kom FN:s alla ca 200 länder överens om att minska sina respektive utsläpp. Tanken i avtalet är att minskningen skall ske genom att varje land gör individuella åtaganden s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined Contributions). Det betyder att varje land själv bestämmer hur mycket man kan åtaga sig.

Inte tillräckligt …!

Hittillsvarande INDC:s  räcker dock inte  till för att upfylla de uppställda temperaturmålen! Utvecklingen pekar snarare mot en global uppvärmning på 3-4 grader! I avtalet gäller att INDC:s skall ses över vart 5:e år med start 2018. Den nyligen publicerade FN-rapporten om ökade CO2-halter i atmosfären och ökade utsläpp av växthusgaser kommer således som ett brev på posten inför COP23 i Bonn på måndag den 6 november! Just nu följer Planeten Jorden den röda kurvan enligt nedan. D.v.s. vi är på väg mot 3-4 graders global uppvärmning!

Elefanten i rummet …!

Under Bonn-mötet kommer med all sannolikhet mötesdeltagarna att känna av elefanten i rummet i form av Trump och hans ur klimatsynpunkt ihopkomna skräckkabinett. Trump och hans administration har hittills gjort allt för att sabotera intentionerna i klimatavtalet! MEN var lugna! Tåget med klimatomställningen är redan i rörelse! Det går inte att stoppa! OCH Trump kan inte heller stoppa detta tåg i USA! Städerna och staterna i USA är i stor utsträckning autonoma/själstyrande och många driver redan en rakt motsatt politik mot Trump !