Så formas en KLIMATFÖRNEKARE!

160930klimatskeptiker

På förekommen anledning …..!

I en ny avhandling i psykologi från Uppsala Universitet har Kirsti Jylhä undersökt psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar. Läs följande utdrag från slutsatserna NOGA! ”Resultaten visade att förnekelse av klimatförändringar korrelerar med politisk orientering, auktoritära attityder och stöd för bibehållet status quo, samt med en kallhamrad personlighet (låg empati och hög dominans), trångsynt personlighet (låg öppenhet för erfarenhet), en benägenhet att undvika oro, och med manligt kön. Signalementet verkar bekant på något vis! Läs också! http://climateforlife.se/trump-you-never-walk-alone/