Sol och vind tar över …!

IEA rapporterar …!

IEA (International Energy Agency) rapporterar i sin senaste 5-årsprognos 2023-2028 att sol och vind tar över tillväxten i den globala eltillförseln! Tillväxten för ny el formligen exploderar! Under den kommande 5-årsperioden är tillväxten inom enbart sol och vind lika stor som tillväxten av sol, vind och vattenkraft under de senaste 100 åren! Den underliggande drivkraften är både politisk och marknadsmässig genom allt lägre kostnader för sol och vind! Några hållpunkter framåt! (1) 2024 blir sol och vind större än vattenkraften, (2) 2025 blir förnybart inklusive vattenkraft större än kol, (3) 2026 blir sol och vind större än kärnkraft och (4) 2028 har sol och vind fördubblats till 25 % av den globala eltillförseln och är tillsammans med vattenkraft lika med 42 % av totalen!