Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 3 …!

”Jag” kan inte, ”Jag” orkar inte …!

Fel! Att sätta sig in i klimatfrågan är en process och ingen ”quick fix”! Det sker alltså inte över en natt utan får ta sin tid! Det handlar om att PRIORITERA klimatfrågan i informationsflödet, att PRATA om den, att aktivt LÄRA sig något nytt hela tiden, att REFLEKTERA över DIN utökade kunskapsplattform och slutligen AGERA genom konkreta handlingar! Prioritera-Prata-Lära-Reflektera-Agera är DIN väg framåt! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!