Svenska banker finansierar Norges oljehyckleri …!

SEB, Nordea och Swedbank …!

Sedan juli 2020 har SEB, Nordea och Swedbank lånat ut 43 miljarder SEK för att finansiera Norges oljeprospektering i Arktis enligt en undersökning av Fair Finance Guide! Här pratar vi om ett gigantiskt dubbelfel! Dels så spär bankerna på klimatkrisen och dels så bidrar man till att sätta igång en tung industri med mycket stora miljörisker i ett stycke helt orörd natur! På sina hemsidor lyfter bankerna fram sina klimatlöften, men verkligheten är tvärtom! Det handlar istället om att de är klimatsabotörer! SKÄMS!!!

Norges oljehyckleri …!

År 2016 blev Norge det första industrialiserade landet i världen att skriva under Paris-avtalet, som strävar efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Samma år (!) öppnade man upp ett helt nytt område i Barents hav/Arktis för prospektering av olja. Ett tiotal internationella fossilbolag fick licenser att borra, bland dem svenska Lundin Energy. Logiken? Den finns inte!

Skyller ifrån sig …!

Alla aktörer alltifrån oljestater, som Norge, till oljebolag, raffinaderier och finansiärer skyller ifrån sig genom att flytta fram ansvaret för klimatutsläppen längre fram i kedjan! Till användarna! ”Så länge det finns en marknad så prospekterar och säljer vi till sista droppen”! ”Om inte vi gör det så tar någon annan vår plats”! Så lyder de tunna officiella argumenten! I själva verket handlar det om ignorans och ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande på bekostnad av levnadsvillkoren för kommande generationer!

Norge, Arktis och oljan …!

För sex år sedan stämde miljöorganisationerna Greenpeace och Natur og Ungdom norska staten. Planerna på att borra efter mer olja i Arktis ansågs bryta mot den norska grundlagens skrivningar om att skydda människor och miljö. Efter att ha förlorat i Norges högsta domstol ligger fallet nu hos Europadomstolen. Sedan man öppnade upp Barents hav för prospektering 2016 har nya oljefält hunnit tillkomma som ”Johan Castberg” (tas i drift nästa år) och ”Wisting”, världens nordligaste oljefält, är på gång (byggbeslut i Stortinget våren 2023)! Området kring ”Wisting”, inte långt från polarisen, kallas ”Norges lilla regnskog” på grund av sin unika biologiska mångfald. Det ligger också nära naturreservatet Björnön där några av världens största fågelkolonier finns och man bland annat kan hitta lunnefågel.

DU …?

Vad kan du göra!? Det kan synas som om att DU är långt från händelsernas centrum! MEN DU är bara ett knapptryck från DIN bank! Mejla och reagera på deras klimatsabotage! DU kan också ta upp bankernas och oljeaktörernas agerande i DINA sociala nätverk – på jobbet, i familjen, i bekantskapskretsen! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/