Svenska stålet biter …!

SSAB skärper …!

SSAB skärper sina klimatmål betydligt! Istället för att bli koldioxidfria till 2045 flyttar man nu fram positionerna! Den nya tidplanen landar nu på 2030!!! SSAB är för närvarande Sveriges största utsläppare av koldioxid med 5 ca miljoner ton CO2 per år motsvarande ca 10 % av Sveriges totala utsläpp. Enligt koncernchefen Martin Lindqvist kommer investeringarna att kunna egenfinansieras och uppgår till 45 miljarder SEK fram till 2030! HEJA SSAB!

Omställningen …!

SSAB:s omställning handlar om att ersätta nuvarande koks och kol med vätgas för masugnarna inom ramen för projektet HYBRIT, i samarbete med LKAB och Vattenfall, respektive om investeringar i nya elektriska s.k. ljusbågsugnar. Enligt Martin Lindqvist förutsätter den nya planen tillgång till stora mängder fossilfri el, motsvarande flera tiotals %:s ökning av Sveriges nuvarande elbehov på 150 TWh per år, och en betydande förstärkning av elnäten till anläggningarna.

Anläggningarna …!

Förutom anläggningar i Sverige i Oxelösund, Luleå, och Borlänge så berörs även anläggningarna i Finland i finska Raahe och Hämeenlinna. Totalt kommer investeringarna i Sverige och Finland att innebära att utsläppen minskar med över 8 miljoner ton CO2 per år motsvarande ca 10 %:s minskning i vardera landet.

Sätter press …!

Den pressade tidplanen från SSAB:s sida ställer stora krav på berörda samhällsaktörer och näringslivet. Detta gäller både Svenska Kraftnät, som måste se till att elkraften kommer från kraftgenereringen till anläggningarna, och aktuella aktörer inom näringslivet engagerade i utbyggnaden av den nya elproduktionen. Den kritiska parametern i detta sammanhang är sannolikt att få till stånd en effektivisering av dagens tillståndsprocesser både vad gäller ny elnätsinfrastruktur och ny elproduktion

Fler sätter press …!

Förutom SSAB är det fler aktörer som sätter press på en snabb omställning av elsystemet redan till 2030 både vad gäller produktion och distribution av el. H2GreenSteel har liknande planer som SSAB d.v.s att tillverka fossilfritt stål i sin planerade anläggning i Boden före 2030. Vidare kräver både omställning av transportsektorn och Northvolts batteritillverkning i Göteborg och Skellefteå stora mängder fossilfri el m.m., m.m.

Slutsats …!

I och med SSAB:s tidigareläggning plus övriga aktörers planer på en snabb elektrifiering har den tidsmässiga spelplanen för förnyelse av det svenska elsystemet ändrats på ett dramatiskt sätt! Planerna indikerar ett ökat elbehov på uppemot 100 TWh redan till 2030 d.v.s. en 70 %-ig ökning av dagens elbehov på ca 150 TWh! Nota bene! På mindre än 8 år!!!

Stora krav …!

Den, i historiska mått mätt, extremt snabba utbyggnaden av det svenska elsystemet ställer stora krav på regeringen inklusive dess myndigheter! Man måste ta ledartröjan och genom lämplig reglering skapa stabila förutsättningar för näringslivet så att berörda aktörer är beredda att ta nödvändiga risker, både finansiellt och resursmässigt, för att klara av utbyggnaden av ny nätinfrastruktur respektive ny elproduktion.

Även politiken …!

Även den svenska inrikespolitiken måste ta sitt ansvar och tona ner polemiken, framförallt vad gäller låsningar kring enskilda kraftslag, som används som tillhygge i debatten, vare sig det nu gäller havsbaserad vindkraft eller kärnkraft . Det politiska etablissemanget måste nu ta sig samman, se sanningen i vitögat och ställa sig frågan: ”Vilka teknologier står till buds idag för att bygga ut det svenska elsystemet för näringslivets behov av el till 2030”!