Sveriges viktigaste lag!!!

Klimatlagen …!

Den 1 januari 2018 trädde Sveriges viktigaste lag i kraft! KLIMATLAGEN! Lagen är proaktiv och inte reaktiv som de flesta andra lagar! Lagen riktar sig mot sittande regering och sätter press på den att agera! Den säger att en 4-årig handlingsplan skall upprättas utifrån över partigränserna fastställda klimatmål, bl.a. NOLL koldioxidutsläpp senast 2045! OCH regeringen kan inte fuska! En oberoende kommitté kommer att granska varje år. Sverige som förebild!? JA! Vi får hålla tummarna och se!