Taxonomin till EU-domstolen …!

Österrike överklagar …!

Regeringen i Österrike överklagar EU-parlamentets beslut från i somras att kärnkraft och naturgas skall räknas som hållbara inom ramen för EU:s s.k. taxonomi. (Anm. EU:s nya riktlinjer för vilka produkter och företag som kan betraktas som hållbara syftar till att vägleda kapital- och finansmarknaderna mot hållbara investeringar). Att kärnkraft och naturgas skall finnas med på denna lista betraktas av flera EU-länder, miljöorganisationer m.fl. som en stor plump i protokollet! Österrike har nu blivit budbärare för missnöjet och ger EU-parlamentet bakläxa!

Klimatet får ge vika …!

Klimatet har tyvärr fått ge vika för kortsiktiga ekonomiska och politiska intressen! Läs mer på http://climateforlife.se/eu-och-taxonomin-sommarens-lagvattenmarke/! Beslutet är dock taget av EU och taxonomin skall träda i kraft den 1 januari 2023. Det torde dock sakna praktisk betydelse då det efter Putins pågående energikrig mot Ukraina och Europa nu är övertydligt att både kärnkraft och naturgas inte kan betraktas som hållbara!

Österrike åberopar …!

Österrike åberopar såväl juridiska som framförallt reella invändningar mot att såväl kärnkraft som naturgas skall ingå i taxonomin. I definitionen av hållbarhet enligt taxonomin står det fritt översatt: ”För att produkter och tjänster skall kunna betraktas som hållbara får de inte vara förknippade med risken för stora miljöproblem vare sig vid användningen eller vid störningar och olyckor”. Österrike menar att varken kärnkraft eller naturgas kan uppfylla denna definition.

Kärnkraften …!

Österrike hävdar att kärnkraften är förknippad med okalkylerbara risker och hänvisar till de tidigare olyckorna i Tjernobyl och Fukushima, men lyfter även fram Putins pågående energikrig och bombningarna av Ukrainas kärnkraftanläggningar där landets största anläggning Zaporizjzja är hårt utsatt. Den har flera gånger blivit av med sin elförsörjning och därmed sin förmåga att kontrollera anläggningens säkerhet!

Naturgasen …!

Att naturgasen inte är hållbar varken vid sin användning (Anm. Naturgas är ju ett fossilt bränsle och genererar CO2 vid förbränning) eller med tanke på olycksrisker och störningar i en känslig infrastruktur är uppenbart inte minst efter det aktuella attentatet mot gasledningarna Nordstream 1 och 2 och Putins skruvande på gaskranarna!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som om DU som enskild individ är långt ifrån händelsernas centrum i detta sammanhang, men DU kan indirekt påverka genom att i dina sociala nätverk ta upp problematiken med att klimatet alltför ofta får ge vika i politiken till förmån för kortsiktiga ekonomiska intressen! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!