”To all people of good will” …!

Inte nog …!

Vårt svar på konsekvenserna av den globala uppvärmningen är inte nog, säger påven Franciskus i en 18 sidor lång skrift, Laudate Deum, från Vatikanen i onsdags! Han vädjar till alla världsmedborgare att ta klimatkrisen på allvar! Skriften är ett svidande underbetyg till oss alla, inte minst till världssamfundets politiska och ekonomiska makthavare! ”Nu är det omöjligt att stoppa den enorma skada vi skapat. Vi har knappt tid att ens förhindra ett förvärrat tillstånd”, dundrar påven! De hårda orden är främst riktade till politikersamfundet inför FN:s stundande klimatmöte COP28 i Dubai i början på december! CO2-utsläppen bara ökar tvärsemot behovet av en kraftig årlig minskning!!!

….