Tyskland säger NEJ till kolet …!

 

NEJ …!

I lördags morse, 26/1, enades den s.k. kolkommissionen i Tyskland om att fasa ut all kolkraft till 2038. Kommissionen består av 28 medlemmar med ministrar från närmast berörda förbundsstater (Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen och Sachsen-Anhalt), de större energibolagen, kolgruveindustrin och miljöorganisationer. D.V.S. det råder en bred enighet om att säga NEJ till kolet.  Efter en maratonförhandling på 21 timmar kunde man enas om att rekommendera Tysklands förbundsdag att ta beslut senare i vår.

Modigt …!

GRATTIS Tyskland! Förslaget till beslut är modigt! Betänk att kolet står för uppemot 40 % av Tysklands elförsörjning och att landets resterande kärnkraft, motsvarande 10 -15 % av elförsörjningen, också skall stängas av inom kort (2022)!

Rivstart …!

Utfasningen kommer att rivstarta genom att en fjärdedel, ca 12 Gigawatt, av Tysklands f.n. totalt 45 Gigawatt installerade aktiva kolkrafteffekt skall fasas ut redan 2022. Till 2030 försvinner ytterligare 17 Gigawatt. OCH resterande 16 Gigawatt skall bort till senast 2038. I rekommendationerna ingår också att Förbundsdagen skall besluta om ett finansiellt stöd på 40 miljarder Euro för strukturåtgärder i de förbundsstater som är närmast drabbade respektive till kolgruveindustrin och energibolagen. Kolet  i Tyskland år ”snart” inom lås och bom!

Stenkol bakom galler!