Unga halverar köttkonsumtionen!

16-25-åringar går före…!

Enligt WWF:S expert på hållbarhet, Anna Richert, säger unga, enligt en enkät, att man har halverat eller tänker halvera köttkonsumtionen av klimatskäl. Resultatet är logiskt eftersom det är de unga som drabbas hårdast av klimatförändringarna. NOTERA att livsmedel och i synnerhet kött svarar för ca 25 % av klimatpåverkan.  MEN det behöver inte vara så! Den i SVT nyligen genomförda programserien Zero Impact visade just detta!  Fyra ”slumpvis” utvalda familjer visade i praktiken att man relativt enkelt kan ändra sitt CO2-avtryck d.v.s. koldioxidbanta.  OBS!  Det borde inte bara vara de unga som går före! WWF-experten Anna Richerts handfasta tips gäller ALLA! ”Ät mindre men bättre kött, dubblera antalet gröna proteiner OCH sluta släng ätbar mat”!!!