USA – Flygplan kan inte lyfta!

Över 120 F/49 C ……!

I sydvästra USA från Kalifornien till Arizona var det så varmt i början av förra veckan att flygplan inte kunde lyfta! För mindre passagerarplan går gränsen vid 118 F/48 C.  American Airlines (större plan) fick ställa in ett 40-tal flygningar från Phoenix, Arizona. Sambandet mellan extrem värme och den globala uppvärmningen har klarlagts i ett flertal vetenskaplig studier.

En tredjedel av Jordens befolkning …..!

I en ny studie utförd av University of Hawaii har man kommit fram till att en tredjedel (!) av Jordens befolkning utsätts för livsfarliga värmeböljor med koppling till den globala uppvärmningen i minst 20 dagar varje år! ”Att dö i en värmebölja är som att bli långsamt kokt! Det är ren tortyr!”, säger studiens författare, Camilo Mora till amerikanska the Guardian!

Sydvästra USA …….!

Sydvästra USA är speciellt utsatt. Om den globala uppvärmningen ignoreras går vi i närtid mot extrema temperaturer. Sydvästra USA riskerar att bli en s.k. ”dust bowl” d.v.s. en plats där ingen kan bo och ingenting kan växa. Kolla prognosen för utvecklingen av uttorkningen på land inom detta århundrade nedan. De bruna och mörkbruna områdena är är i stort sett inte odlingsbara längre! Halva USA!.  Mr Trump och hans (skräck)-kabinett spelar verkligen ett högt spel både med sin egna invånare och världen i övrigt som insats.