USA och klimatet – Sommarens höjdare …!

Här skriver Joe Biden under den nya klimatlagen Inflation Reduction Act!

USA i pool position …!

President Joe Biden fick i mitten på augusti igenom sitt omfattande klimatpaket motsvarande stöd och stimulanser på ca 400 miljarder dollar över en 10-årsperiod! USA är därmed, sedan Obama, åter i pool position i klimatracet! Nota bene! Biden gick ju till val på att USA åter skulle ta ledningen i klimatomställningen! Ett och ett halvt år senare har detta blivit verklighet! Resan har varit något ”bumpy” till följd av intern motstånd inom demokraterna, främst från senator Joe Manchin från den kol-och naturgasdominerade delstaten West Virginia. MEN nu är det klart! Utan tvekan sommarens höjdare!

Mål och medel …!

Målet är att minska utsläppen med 40 till 42 % fram till 2030 jämfört med 2005 års nivå. Stödet är inriktat på utbyggnad av förnybar kraftproduktion, energilagring, elektrifiering av transporter, grön väteanvändning, avskiljning och lagring av CO2, förlängning av livslängden för befintliga kärnkraftverk, energieffektivisering m.m.

Industrirevolution …!

Den amerikanska konsultfirman Wood Mackenzie bedömer att paketet på 400 miljarder dollar kommer att resultera i investeringar mångdubbelt större! Enligt Mackenzie kommer det att innebära en industrimässig revolution inom klimatomställning! Konsultfirman uppskattar totalinvesteringarna till minst 1200 miljarder dollar! Vidare bedömer man att det kommer att skapas över 1000 nya företag inom klimatbranschen fram till 2035!