VAD har Gävle och Los Angeles gemensamt?

bigoriginal

Lastbilstrafiken laddas på väg!

Sveriges transporter skall vara fossilfria till 2030 enligt Miljömålsberedningen! Gävle och Los Angeles? Jo, problemet med elektrifiering av trafiken är lastbilarna! Batteridriften måste kompletteras med mobil laddning.  Lösningen som testas både i Gävle och Los Angeles är bitvis elektrifiering av vägarna. Genom att på särskilda laddningssträckor återladda batterierna via kontaktledningar, som för spårvägstrafik, har man hittat en möjlig lösning på problemet. I Los Angeles pågår ett projekt i stor skala mellan hamnen i Los Angeles och Down Town LA (40 % av all import till USA går denna väg). Utanför Gävle, mellan Kungsgården och Sandviken Västra, finns sedan i våras en färdig elväg genom ett samarbete mellan industrin (Scania och Siemens) och samhället (Gävleborgs län och Trafikverket) !!!