Världen blir grönare …!

Det gröna racet …!

Sol och vind rusar! Enligt nyhetsbyrån BNEF (Bloomberg New Energy Finance) i augusti har de globala investeringarna i sol och vind under det första halvåret 2023 uppgått till 358 miljarder dollar! En ökning med 22 % jämfört med motsvarande period 2022! Över två tredjedelar av investeringarna, där små- och storskalig sol dominerar, faller på Kina med USA och Tyskland som tvåa och trea! Utvecklingen är mycket glädjande sett i det korta perspektivet! MEN enligt BNEF är det inte tillräckligt i det längre perspektivet! Om vi skall följa FN:s mål om klimatneutralitet till 2050 behöver investeringarna ligga på nästan det dubbla! Tendensen från 2022 är dock mycket glädjande och hoppingivande! Det gröna tåget är i ordentlig rullning!

USA-exemplet …!

USA:s president Joe Biden tillkännagav den 11 maj sin s.k. ”Power Plant Plan” och de nya EPA-regler som kommer att gälla för att göra elkraftproduktionen fossilfri till ca 2035! Huvudbudskapet är att använda, sol, vind, koldioxidinfångning CCS (Carbon Capture System) och vätgas (balanskraft) för att göra dagens kol- och naturgasbaserade kraft fossilfri! Läs mer om USA:s väg till en fossilfri elkraftproduktion redan till 2035 (!) http://climateforlife.se/usa-elektrifierar/

Till Sveriges riksdag …!

Reflexion! USA-exemplet visar att det existerar olika alternativ till fossilfria koncept för den framtida elproduktionen där den kraftigt växande förnyelsebara kraften kan balanseras av flera planerbara alternativ utöver kärnkraft! Sett i ett svenskt perspektiv vore influenser från USA-exemplet välgörande för att lösa upp nuvarande låsningar! Den svenska politiska debatten om den framtida elproduktionen har ju tyvärr hamnat i ett limboläge där vindkraft ställs mot kärnkraft. Ny kärnkraft är dessutom dessvärre ej tillgänglig förrän om tidigast 10-15 år!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Bidens ”Power Plant Plan” eller den svenska politiska energidebatten, men DU kan icke desto mindre påverka! Genom att driva opinion i dina nätverk kan du öppna ögonen på folk i din omgivning och lyfta fram att det finns flera alternativ till att kombinera förnyelsebar kraft med planerbar, vilket USA-exemplet och likaledes Tyskland (vätgas) tydligt visar! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimaeDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/