VIND i seglen …!

Nytt världsrekord …!

Just nu byggs världens största vindkraftpark, Dogger Bank Wind Farm på 3600 MW (jfr 4 stora kärnkraftverk), i Nordsjön på Doggers bankar, ett grund 300 km långt och 17600 kvadratkilometer stort utanför Storbritannien!!! När parken blir klar, 2023, kommer den att täcka 5 % (!) av Storbritanniens elbehov.

Jättekliv …!

OBS! Den nya rekordhållaren, brittiska SSE Renewables och norska Equinor (f.d. Statoil), har här med 3600 MW tagit ett JÄTTEKLIV jämfört med det förra rekordet, Walney Extension i Irländska sjön, från 2018 på 689 MW. En kombination av minskade styckkostnader, skalfördelar och inte minst teknologisk utveckling har gjort det möjligt att ta detta jättekliv!

Tekniksprång …!

Tekniksprånget handlar framförallt om storleken på turbinerna. GE (General Electric) skall leverera turbinerna, som vardera ligger på 12 MW (!). Jfr det tidigare rekordet, Walney Extension, där turbinerna ligger på ca 8 MW! Från havsytan till vingspets mäter de nya 12 MW:s rekordturbinerna 260 m (jfr Eiffeltornet lika med 300 m)! Det handlar om ca 300 dylika turbiner! Tänk er 300 Eiffeltorn i Nordsjön! Wow!!! Med havsbaserad vindkraft tas nu klivet in i framtiden! Välkommen till framtiden!

Med Dogger Bank Wind Farm tas klivet in i framtiden – en framtid baserad på förnyelsebar energi!!!