VISSTE DU ATT ….!

1 liter diesel/bensin gör stor skillnad!

Visste DU att energin i 1 liter bensin/diesel ger upphov till en växthuseffekt  som är 40 miljoner ggr större än det transportarbete den utför för dig och bilen här och nu!  DU läste rätt! Hur hänger detta ihop? Jo, merparten av CO2:n i avgaserna stannar kvar i atmosfären i hundratals för att inte säga tusentals år! CO2:n lägger sig som ett lock och förhindrar värmeutstrålning från Jorden.  Det handlar alltså om den långa tid som locket ligger kvar.

GreenhouseEffect[1]

Obalans i systemet!

Om man skärskådar figuren ovan så finner man att instrålning och utstrålning är i balans.  D.v.s. 343 W/m2 flödar in i i form av solinstrålning och samma mängd flödar ut i form av reflekterad solinstrålning och värmestrålning!  MEN detta är bara i teorin! I själva verket är det obalans i systemet! Det flaggar på 1-2 W/m2 i praktiken! Det låter inte så mycket , men det handlar om stora energimängder!

Ofattbart stora energimängder!

En obalans på 1-2 W/m2 mellan jordens in-och utflöden av energi motsvarar energin i 400000 Hiroshimabomber per dygn. Jordens yta är ju stor, ca 500 miljoner kvadratkilometer, och 1-2 w på varje kvadratmeter ger alltså enorma energimängder! Sådana stora tal är svåra att ta till sig och relatera till. MEN konsekvenserna är lättare att förstå! Kolla grafen nedan som visar temperaturvariationerna på Jorden de senaste 12000 åren! OCH ”nu” sedan vi började använda fossila bränslen på allvar stiger kurvan rakt upp!

Global uppvärmning 12000 år

Sensmoral!

Vad lär vi oss av detta? Den första lärdomen är att vi alla, utan att vi tänker på det, är med och bidrar till den globala uppvärmningen på olika sätt, inte minst genom transporter! Den andra lärdomen är en känsla av hopplöshet! Jag menar vad kan DU och jag göra? Vi är ju fast i ett system som i stor utsträckning bygger på fossila transporter! Rätt! MEN …!

MEN nuvarande system är inte hugget i sten!

Om alla tar små steg i rätt riktning hela tiden så går det att ändra på! Till exempel: DU kan planera resandet och välja resalternativ utifrån ett klimatperspektiv utan att ge avkall på komfort. DU kan lägga in klimataspekten nästa gång DU skall byta bil. DU kan köra klimatanpassat! Du kan fråga DIG om jag egentligen behöver en egen bil. Den står ju ändå stilla i genomsnitt mer ån 90 % av tiden! Sa någon något om resursslöseri? Etc, etc, etc!

Politisk ambition!

Det finns också en väldigt tydlig politisk ambition att ändra på systemet. Inom EU sänker man successivt utsläppskraven avseende både CO2 och kväveoxider för nya bilar (glöm VW deras fatala och ödesdigra ”misstag” kommer aldrig mer att upprepas)!  Vad gäller CO2 innebär EU:s nya krav en skärpning från dagens 120 gram CO2 per km till 95 gram f.o.m. 2021. F.o.m. 2025 skärps kraven ytterligare till någonstans mellan 68 och 78 gram CO2 per km. I det svenska perspektivet finns det också en väldigt tydlig politisk ambition över partigränserna att ändra på systemet och göra transportsektorn till 80 % oberoende av fossila bränslen redan till 2035!