VW tvättar på riktigt …!

Tvättar varumärket …!

Startar elbolag ! Volkswagen meddelade i förra veckan att man startar elbolaget ”Elli” för försäljning av el helt baserad på förnyelsebar produktion. Bolaget kommer att vända sig till både VW-innehavare och övriga såväl privat- som företagskunder för normal elkonsumtion d.v.s. för all elkonsumtion inklusive elbilar.

Nischat elbolag …!

Den försa elen skall börja levereras redan i februari i år. När företaget är helt utvecklat 2020 skall en hel del andra tjänster kopplade till elförsäljning som avräkning etc. tillhandahållas  men även fysiska produkter inom laddinfrastruktur som laddstolpar, laddboxar och övriga laddtillbehör. M.A.O. det handlar om ett normalt elförsäljningsbolag. men med fokus på elektrifiering av bilparken!!!

Dieselskandalen vändpunkt …!

Sedan den stora avgasskandalen med fusk med dieselbilarnas utsläpp briserade hösten 2015 har VW drabbats av stora ekonomiska förluster till följd av återtagna bilar och tunga juridiska processer med stora böter som följd. I spåren av dieselskandalen plus som följd av den allmänna trenden i bilvärlden  har VW också beslutat att satsa på elektrifiering. Senast 2025 skall VW tillverka en miljon elbilar per år. OCH fram till dess ha tillverkat över tre miljoner elbilar. Slutsats!!! NU tvättar man på riktigt och släpper s.k. greenwashing av fossilbilarna! Sent skall syndaren vakna! Heja Volkswagen!