Sista spiken i oljedynastin ROCKEFELLER!

AP_109812351710-1024x683

Rockefeller lämnar!

I onsdags beslutade Rockefeller Family Fund att lämna alla investeringar i fossilindustrin. Beslutet är en första klassens symbolhandling! John D Rockefeller senior var ju mannen som via sitt bolag Standard Oil under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet exploaterade oljan i hela dess värdekedja. På kuppen blev han USA:s rikaste man och själva sinnebilden för en snabbt växande oljeindustri.

John D Rockefeller senior!

Han kontrollerade hela kedjan från oljefälten, oljetransporter och raffinaderier. I början av 1900-talet hade han praktiskt taget monopol i USA via sitt Standard Oil. Han stod själv modell för de konkurrenslagar, The Sherman Antitrust Act, som tvingade honom att 1911 dela upp bolaget i flera bolag. Nuvarande Chevron och Exxon Mobil, två av världens idag största oljebolag, har sitt ursprung från denna uppdelning.

Hur gick det sen!

Nuvarande Rockefeller Family Fund är 4:e generationens arvtagare till de enorma förmögenheter John D byggde upp. Endast 2:a generationens arvtagare har varit aktiva industrialister inom olje- business med John D Rockefeller junior i spetsen. Han lämnade dock denna karriär redan vid 36 års ålder. Sedan dess har det handlat om  filantropisk verksamhet, banking och investment. John D junior lät t.ex. bygga det mytomspunna Rockefeller Center centralt på Manhattan i New York City. Vidare grundade hans mor, Abby A Rockefeller, MoMA, Museum of Modern Art. Etc. etc.  I 3:e generationen grundade David Rockefeller banken Chase Bank som fusionerades med J P Morgan till Bank J P Morgan Chase, USA:s störta bank.

Sista spiken – Stor symbolik!

Att Rockefeller Family Fund och likaså Rockefeller Brothers Fund 2014 nu lämnar investeringar i fossilindustrin har ingen större praktisk betydelse ur industriell synvinkel, men symboliken är desto större. SÄG SÅ HÄR! Det är ett viktigt tecken i skyn och en konsekvens av att alla världens regeringar ställde sig bakom klimatavtalet i Paris i december 2015. Att planeten Jorden enligt detta avtal måste hålla sig väl under 2 graders global uppvärmning innebär att i stort sett alla idag kända fossila tillgångar (70-80%) måste stanna i marken. Hört talas om ”STRANDED ASSETS”? The Rockefellers har tydligen fattat galoppen även om det måste svida i hjärtat på gamle John D däruppe i sin himmel!!!