A big NO NO …!

Svenska banker bidrar aktivt till oljeborrningar i Arktis genom att låna ut uppemot 100 miljarder SEK till bl.a. Lundin Energy!

Mammon …!

Mammon förblindar! Kortsiktigt och egoistiskt ekonomiskt tänkande kännetecknar de svenska banker som lånar ut uppemot 100 miljarder SEK till oljeexploatörer, bl.a. svenska Lundin Energy, för borrning efter olja i Arktis. Bankerna ifråga är SEB, Nordea, Danske bank och Swedbank. Ytterst vilar dock ansvaret tungt på norska staten som har släppt till dessa tillstånd. Läs mer om att norska staten därför har hamnat i Högsta domstolen! Läs på http://climateforlife.se/vi-haller-andan/! A big NO NO och en STOR skämskudde till norska staten, de svenska bankerna och Lundin Energy m.fl.!!!

Katastrof …!

Förutom att ta upp mer olja är som att slänga bensin på brasan i den pågående klimatkrisen skulle en eventuell oljeolycka innebära en katastrof för djur- och växtliv. Enligt forskare, bl.a. meterologiprofessor Michael Tjernström vid Stockholms Universitet, skulle en olycka (Jfr BP:s exploderande oljeplattform Deepwater Horizon i Mexikanska golfen 2010) betyda en oreparerbar katastrof i dessa orörda, marina områden mellan Nordnorge och Svalbard.

En olycka vid eventuella oljeborrningar i Arktis skulle innebära oreparerbara skador på djur- och växtliv i dessa unika och orörda marina områden!