Climate for Lifes sommarskola – Del 5 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Femte avsnittet, Del 5, handlar om ”Vad gör FN och Världssamfundet”, d.v.s. vad gör världens länder via FN och på egen hand för att hantera klimatkrisen? DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-fn-och-varldssamfundet/