Är det så här …!

Klimatkatastrof i Libyen …!

Klimatförändringarna låg bakom översvämningskatastrofen i Libyen för en dryg vecka sedan där två dammar brast i spåren av en våldsam cyklon och skyfall! Enligt en analys av klimatorganisationen World Weather Attribution var händelsen 50 gånger mer sannolik till följd av det förändrade klimatet! I analysen konstateras också att lidandet skulle ha kunnat förmildrats avsevärt med bättre byggnader och underhåll av infrastrukturen! Är det så här vi vill ha det?

Även Sverige …

En vecka senare drabbades Sverige också av klimatförändringarna genom ett jordskred på E6 vid Stenungsund, dock i en helt annan omfattning av skador och mänskligt lidande än i Libyen! En del av E6 med anslutande infrastruktur bara försvann och bokstavligen drev iväg ett 50-tal meter till följd av instabilitet i underliggande lerlager. Den senaste tidens skyfall i området och därmed klimatförändringarna antas enligt de första bedömningarna var en del av förklaringen till det inträffade!

Orsak och verkan …!

Hur kommer klimatförändringarna in i bilden? Enkelt uttryckt innebär en varmare värld på land och i hav frekventare och intensivare extremväder, skogsbränder etc. Notera att i år har världshaven varit rekordvarma och medeltemperaturen i världshaven slagit rekord på löpande band! I mars, en månad där temperaturen brukar toppa för året, slogs nytt rekord med 20,96 grader! Temperaturen har dock ej fallit tillbaka som normalt utan den ligger fortfarande kring 21 grader eller t.o.m. över nu i början på september. Professor Samantha Burgess vid EU:s klimattjänst Copernicus uttrycker en befogad oro över utvecklingen! Kolla kurvorna!

Ren fysik …!

Steget från ett varmare hav till cykloner och skyfall handlar om ren fysik! Ett varmare hav innebär en större avdunstning till atmosfären, som ger densamma mer energi och mer vatten! De över haven uppladdade väderfenomenen rör sig dessutom också långsammare över land med ökande temperatur i atmosfären! En synnerligen olycklig kombination! Resultatet blir de ihållande skyfall och cykloner som vi nu sett i Libyen och tidigare i augusti i Grekland! OBS! Temperaturen i Medelhavet är 5-6 grader varmare än normalt! Den extremt kraftiga cyklonen över Libyen, en s.k. Medicane (Mediterranean hurricane), har klassats som en tropisk cyklon, vilket är ytterst ovanligt kring Medelhavet! Med dagens klimat kring Medelhavet inträffar det rent sannolikhetsmässigt en gång per 300-600 år!

Du …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån cykloner både i Grekland och i Libyen, men så är icke fallet! Vi i norr bidrar alla genom våra utsläpp till klimatförändringarna, dessutom betydligt mer per capita än i Grekland, Libyen och i andra länder längre söderut! Konsekvenserna kan dock se olika ut beroende på var man befinner sig! Det ironiska är att dessa blir större ju längre söderut du kommer trots att bidragen där är mindre! Jordskredet i Stenungsund är därför en västanfläkt, förlåt uttrycket, av cyklonen i Libyen med över 11000 döda och tusentals fortfarande saknade! Så bli en ClimateDoer och se över dina utsläpp! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !