Racet fortsätter ….!

Jättekliv …!

Enligt det internationella energiorganet IEA:s senaste rapport tar världen ett jättekliv mot det förnyelsebara elsamhället! IEA (International Energy Agency) menar att elektrifieringen är nyckelfaktorn för att klara FN:s klimatmål enligt Parisavtalet. De bedömer att elproduktionen globalt sett kommer att öka med 165 % (!) till 2050! Sol och vind kommer att öka från nuvarande 12 % 2022 till 70 % 2050! Solkraft, f.n. 1300 TWh, bedöms öka mest lika med 6-faldigt till 2030 och 25-faldigt till 2050 (41 % globalt)! Vindkraften, f.n. 2100 TWh, bedöms öka 4-faldigt till 2030 och 10-faldigt till 2050 (31 % globalt)! Anm. Kärnkraften bedöms öka något i absoluta tal, men minska i relativa tal från f.n. 9 % till 8 % 2050! Förnyelsebart såklart!