BERNIE SANDERS! – Klimatfrågan största hotet!

sandersquote-1024x623[1]

USA:s säkerhet hotad!

I en debatt mellan demokraternas presidentkandidater i onsdags den 14 oktober fick en av huvudkandidaterna, Bernie Sanders, frågan vad som är största hotet mot USA:s framtida säkerhet. Hans svar! Två ord! ”CLIMATE CHANGE”!

Kopplingen är inte ny!

Kopplingen mellan säkerhet i betydelsen nationell kris och klimatfrågan är inte ny! Det har t.ex. redan skrivits spaltmetrar om kopplingen mellan inbördeskriget i Syrien och klimatfrågan. Flera års torka resulterade i inflyttning till städerna från landsbygden med missnöjesyttringar mot regimen och därpå följande uppror och inbördeskrig som följd. Det finns alltså även ett klimatperspektiv på den pågående värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget! Kriget har säkert många andra orsaker också! MEN låt mig vara tydlig! Den migration vi ser nu över världen, 60 miljoner människor på flykt, är bara en västanfläkt av vad vi kommer att se om vi inte NU lyckas vända utsläppskurvan vad gäller växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader!

Även den arabiska våren!

Kopplingen mellan den s.k. arabiska våren och klimatfrågan har också varit uppe i analyserna! Missnöjesyttringarna i t.ex. Egypten 2011  har härletts till fördubblade vetepriser på världsmarknaden och Egyptens situation att behöva importera allt sitt vete. Världsmarknadspriset steg i höjden till följd av svår torka i Ryssland, som är en av världens största exportörer av vete.

shutterstock_247504552[1]