PARTILEDARDEBATTEN! – Mr Bond finner fem fel!

shutterstock_114524698-1024x585[1]

Partiledardebatten och klimatfrågan! HUUGHA!

Mr Bond som har ambitionen att vara en förebild i klimatomställningen med mottot ”vill du vara klimatsmart så gör som Mr Bond” har även tagit som sin uppgift att kritiskt granska den politiska makten t.ex. bevaka klimatfrågan i partiledardebatter. Och HALLÅ! Efter att uppmärksamt ha lyssnat på partiledardebatten i söndags den 11 oktober på SVT kan han inte hålla tillbaka sin frustration!

Mr Bond finner fem fel!

(1) Majoriteten av partiledarna vill sälja Vattenfalls brunkols-verksamhet i Tyskland bl.a. för att förstärka den svenska statskassan! FEL! Tyskland har redan bestämt att brunkol skall avvecklas. De största brunkolsverken skall läggas i en effektreserv under 4 år och därefter avvecklas. Tillgångarna är således i stort sett värdelösa och försäljningen är på sin höjd ett spel för galleriet! Däremot så väntar stora nedskrivningar av tillgångarna!

(2) Jonas Sjöstedt påstår att en försäljning av brunkols-verksamheten innebär att köparen kommer att släppa ut 23 gånger så mycket CO2 som hela Sveriges årliga utsläpp! FEL! Påståendet faller på sin egen orimlighet i och med att det redan är bestämt att brunkol skall avvecklas på kort sikt d.v.s. en eventuell försäljning gör varken från eller till ur utsläppssynpunkt!

(3) Jan Björklund påstår, apropå att Tyskland har beslutat att lägga ner kärnkraften , att man därför måste starta nya kolkraftverk! FEL!  Vattenfall, som är en stor aktör i Tyskland, har sedan länge haft ett större stenkolskraftverk i Hamburg under byggnation på väg att startas. MEN att starta detta kraftverk hänger inte samman med beslutet om nedläggningen av kärnkraften. Det handlar istället om den situation som gällde när investeringsbeslutet togs för mer än 10 år sedan. D.v.s. beslutet togs långt innan kärnkraftolyckan i Fukushima 2011 och det därpå följande inrikespolitiska ställnings-tagandet att lägga ner kärnkraften. För övrigt gäller att även stenkol skall avvecklas på sikt i Tyskland!

(4) Stefan Löfven påstår att Sverige skall dra sitt strå till stacken i klimatomställningen genom att bl.a. bygga smarta bostäder (alltså i Sverige)!!! FEL! Detta är ett alldeles för provinsiellt tänkande och i totalt avsaknad av vett och sans i klimatfrågan! Han och övriga partiledare måste inse att klimatfrågan är global och agera därefter. Ett första steg borde vara att utnyttja fungerande kärnkraftverk så länge det går! All fossilfri el behövs i ett övergångsskede mot ett förnyelsebart energisystem! Den förtida avvecklingen av Ringhals 1 och 2 strider på ett flagrant sätt mot ett globalt klimattänkande. Den slapphänta styrningen av Vattenfall och brunkolsfrågan är ett annat paradexempel på provinsiellt tänkande!

(5) Anna Kinberg Batra påstår att om vi lägger ner Ringhals 1 och 2  i förtid så har vi ingen el för omställning av Sveriges fordonsflotta! FEL! Det föreligger inget samband mellan Ringhals 1 och 2 och omställning av fordonsflottan till eldrift. Ringhals 1 och 2 skall under alla omständigheter tas ur drift några år in på 2020-talet av åldersskäl d.v.s. långt innan en betydande omställning av fordonsflottan till bl.a. eldrift kan bli verklighet!

Mr Bond hittade ytterligare tre fel!

(6) Gustav Fridolin påstår att de nya stödformer regeringen etablerat för landsbygden vad gäller produktion av biogas för fordonsbränsle skulle ha betydelse för att minska Sveriges beroende av import av rysk olja! FEL! Skolministern rekommenderas att läsa på mängdlära årskurs 3 och 4, eftersom den ryska oljan för den svenska fordonsflottan handlar om kvantiteter av en helt annan storleksordning!

(7) Jimmy Åkesson påstår att det är fel att inte bygga ut kärnkraften! FEL! Det kan i förstone låta rätt sett ur ett klimatperspektiv! Men för ett land som Sverige med en sådan turbulent historik vad gäller ifrågasättandet av kärnkraften är det fel väg! Det är bara att konstatera att de bästa hjärnorna har lämnat kärnkraften för länge sedan. Kompetensen har helt enkelt urholkats genom åren. Numera handlar det bara om att hålla igång kärnkraften på ett säkert sätt! Detta kan vara nog så svårt med hänsyn till aktuella signaler om förtida avveckling både från Vattenfall och Eon! Mr Bond frågar sig med rätta vem som vill stanna inom/ söka sig till till en sådan bransch ???  Problematiken kring svensk kärnkraft ligger snarare i att kunna  driva den vidare på ett säkert sätt inom ramen för dess tekniska livslängd! I så fall  är den ett utmärkt verktyg  för överbryggning mot ett förnyelsebart energisystem!

(8) Stefan Löfven påstår att det är förra regeringens fel att Vattenfalls brunkolsverksamhet måste säljas! Han hänvisar till att ”det var dom”, som skapade nuvarande ägardirektiv! FEL! Skulle  styrningen av Vattenfall i stora, tunga, ödesmättade frågor bara hänga på byråkratiska hinder i form av ägardirektiv???  I så fall är det väl ”bara” för regeringen, som företräder svenska staten i dess egenskap av att vara ensam ägare, att ändra i direktiven! Snacka om politisk pajkastning!!!

Ingen ”rocket science”!

Med hänvisning till den aktuella  debattnivån känner Mr Bond sig tvingad att påpeka att klimatproblematiken inte är så komplicerad och definitivt ingen ”rocket science”! Den är inte svårare än att känna till att jorden snurrar kring sin egen axel och att tyngdlagen gäller här på jorden! 97 % av vetenskapssamfundet har kommit fram till att vi går mot en global uppvärmning på 3-4 grader med förödande konsekvenser för levnadsvillkoren här på jorden! OCH de vetenskapliga sambanden finns sammanfattade i kortversion för politiska makthavare i FN/IPCC:s rapporter! Så det är bara att läsa på!!!

Mr Bond ger ledtrådar och betyg!!!

Kära partiledare! Skall det vara så svårt att driva en politik som bottnar i, (1) att ni måste tänka globalt och agera lokalt ( den globala uppvärmningen känner ju inga nationsgränser), (2) att ställa om från fossila bränslen till andra alternativ ( 70 % av alla kända tillgångar av naturgas, olja och kol måste stanna kvar i marken/haven), (3) att förhindra fortsatt skövling av jordens regnskogar (regnskogarna är viktiga som s.k. kolsänkor i och med att biosfären (all växtlighet) tar hand om en betydande del av den CO2 som förorsakas av mänsklig aktivitet), etc., etc., etc.  ALLT finns att läsa i förenklad politikerversion i FN/IPCC:s rapporter! Så Löfven, Fridolin, Sjöstedt, Åkesson, Busch-Tor, Olsson (ersättare för Annie Löf), Björklund och Batra! Nästa gång ni skall debattera klimatfrågan så läs på innan! Av Mr Bond får ni klart underkänt! En sådan debattnivå borde inte få tillåtas samtidigt som vårt gemensamma hem, planeten Jorden, riskerar att stå i lågor redan inom vår, våra barns och barnbarns livstid!!!

shutterstock_33361513[1]