Brända jorden …!

Brända jordens taktik …!

Ända sedan President Trump installerades i Vita Huset 2017 har han kört med den brända jordens taktik vad gäller klimatet. Han har i princip backat allt som f.d. president Obama etablerade. Förutom att han formerade rena skräckkabinettet när han utsåg sin administration (läs mer här http://climateforlife.se/monsieur-trumps-skrackkabinett) har han utfärdat exekutiva ordrar på löpande band för att förstöra så mycket som möjligt! Det senaste greppet är att sälja ut exploateringsrättigheter i Arktis för borrning efter olja och gas i ett gigantiskt naturskyddat område, Arctic National Wildlife Refuge, i Alaska!

Arvet …!

Efter valförlusten mot Joe Biden kan man konstatera att president Trumps arv som USA:s 45:e president är en skrämmande provkarta på klimatförstörelse! Några exempel! Han har (1) lämnat Paris-avtalet, (2) skrotat den s.k. Clean Power Plan riktad mot varje delstat för minskat fossilberoende, (3) utsett klimatförnekare till EPA (Environment Protection Agency) för att ta bort tidigare strikta utsläppsregler, (4) utlovat en renässans för kolindustrin, (5) lämnat enorma stöd till olje- och gasindustrin.

Världen i brand …!

President Trump har bokstavligen talat satt världen i brand till förfång för framförallt kommande generationer! Vårt hopp står nu till USA:s tillträdande president Joe Biden och övriga världsledare för att bringa ordning i kaoset!

President Trumps arv som USA:s 45:e president är en skrämmande provkarta på klimatförstörelse lika med ”Fire and Fury” (citat Trump)!