Vi håller andan …!

I Högsta Domstolen …!

Norska staten gör sig skyldigt till ett gigantiskt självbedrägeri i jakten på mer olja! Samma år, 2016, som man skrev under Paris-avtalet tog man också beslut på att utvidga borrningarna efter olja och gas i Arktis! Sedan 4/11 pågår en rättsprocess mot norska staten i Högsta domstolen! Det är ”Natur og Ungdom” och Greenpeace som anklagar norska staten för brott mot grundlagen. Läs mer på http://climateforlife.se/norsk-olja-under-lupp/ ! Rättsprocessen har pågått i lägre instanser sedan 2016. Vi håller nu andan och hoppas att förnuftet skall segra över Mammon! SJÄLVBEDRÄGERI var ordet!