CO2 peakar …!?

CO2-utsläppen från energisektorn planade ut under 2019 enligt IEA-rapport och förhoppningsvis peakade utsläppen under föregående år!

IEA rapporterar …!

IEA (International Energy Agency) rapporterade i veckan om att CO2-utsläppen från energisektorn, ca 33 miljarder ton CO2 per år, har planat ut under 2019. Chefen för IEA, Fatih Birol, tror att vi kan ha sett peaken på CO2-utsläppen från energisektorn under 2019. Utvecklingsländerna, framförallt i Asien har dock ökat sina utsläpp medan utvecklade länder som länder i Europa, Japan, USA m.fl. har minskat sina utsläpp med ungefär lika mycket, vilket innebär en utplaning.

Flykt från kolet …!

Det vi ser är i praktiken en flykt från kolet till förnyelsebart energi och naturgas. OBS! 2020 blir avgörande för den fortsatta trenden! För att klara 1,5-gradersmålet krävs en minskning totalt sett på 7-8 % per år under resten av 20-talet! En tuff utmaning med tanke på att tendensen hittills har varit ökande! FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i slutet på 2020, då länderna skall redovisa sina förnyade klimatlöften, blir avgörande för det nödvändiga trendbrottet!

Senast vid FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i slutet på året måste ett radikalt trendbrott ske i CO2-utsläppen!!!

Alla hjärtans dag …!

Idag den 14 februari är det Alla Hjärtans Dag! Ta hand om dina nära och kära! Låt oss också avge ett kärlekslöfte till planeten Jorden att vi skall ta hand om DIG så att det nödvändiga trendbrottet kan bli verklighet!!!