Coca Cola m.fl. tvättar grönt …!

100 % återvinning…???

Coca Cola, Nestlé och Danone greenwashar sina Pet-flaskor genom texten att flaskorna återvinnes till 100 %! Enligt den europeiska konsumentorganisationen BEUC (Bureau Européen des Union de Consommateurs) är detta en omöjlighet! Ett klagomål har nu skickats in till EU-kommissionen! Tilltaget kan jämföras med svenska Arla som efter KO-anmälan till marknadsföringsdomstolen fick backa från sina texter på mjölkpaketen om att deras produktion var klimatneutral! OBS! Det blir det tuffare och tuffare att tvätta grönt inom EU efter beslut om att alla publika påståenden om hållbarhet måste kunna styrkas! Läs mer på http://climateforlife.se/sluttvattat/! Heja EU!