Kolbudgeten krymper …!

Kolbudgeten för planeten Jorden lika med hur mycket ytterligare CO2 vi kan släppa ut innan den globala uppvärmningen överskrider Parisavtalets gränser 1,5-2,0 grader kan liknas vid att fylla upp ett badkar och glömma stänga kranen- till sist så svämmar det över!

1,5-gradersmålet hotat …!

Kolbudgeten d.v.s. hur mycket växthusgaser, främst CO2, vi kan släppa ut i atmosfären innan vi har överskridit Paris-avtalets temperaturgränser 1,5-2,0 grader krymper enligt färska rapporter i vetenskapstidskriften Nature! Snart är ”badkaret” fullt! Liknelsen av Jordens atmosfär med ett badkar är inte så långsökt som det kanske låter! Fortsätter DU att fylla på i badkaret så blir det fullt och rinner över! Växthusgaserna som vi genom främst förbränning av fossila bränslen släpper ut stannar kvar i hundratals om inte tusentals år. Problemet är att växthusgaserna lägger sig som ett lock kring Jorden och stör balansen mellan in- och utgående energi! SLUTSATS! Vi måste stänga ”kranen” NU! Att vänta går inte! En gång i ”badkaret” alltid i badkaret!

Vetenskapen …!

Tillbaka till vetenskapen! Således enligt Nature Climate Change så har kolbudgeten för att klara Paris-avtalets 1,5-gradersmål krympt till 250 miljarder ton CO2-ekvivalenter. Med en fortsättning på dagens nivå med årliga utsläpp på ca 45 miljarder ton så skulle budgeten för 1,5 grader vara förbrukad om 6 år! OCH minskningen av budgeten de senaste tre åren har gått snabbt! Så sent som 2021 var, enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), budgeten uppe i 500 miljarder ton för 1,5 grader! Den snabba minskningen sedan dess beror på att dels gjordes IPCC:s senaste beräkning för drygt 3 år sedan och dels har oförutsedda bieffekter upptäckts som snabbat på utvecklingen! Vi är alltså på väg att tappa 1,5-gradersmålet!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långt ifrån forskarnas siffror om kolbudgeten och temperaturgränserna i Paris-avtalet, men så är icke fallet! Det viktiga budskapet i sammanhanget är att varje CO2-molekyl räknas! En gång i ”badkaret” alltid i ”badkaret”! Detta gör att vi inte kan skjuta minskningar av CO2-utsläppen på framtiden t.ex. som nu i Sverige med den beslutade sänkningen av reduktionsplikten för bensin och diesel! Vi kan inte förlita oss på klimatneutralitet någon gång i framtiden! Då har ”badkaret” sannolikt svämmat över för länge sedan! Så! Bli en ClimateDoer! Sprid budskapet att vi inte kan vänta med att minska våra utsläpp! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!