Dansk dynamit!

Köpenhamn satsar!

Efter skyfallen 2011 då det föll 150 mm regn på två timmar med stora vattenskador som följd, motsvarande skador för 7 miljarder DKK, bestämde sig köpenhamnarna! Aldrig mer! Sedan des har över 300 projekt satts igång för att säkra Köpenhamn mot översvämningar. Totalt satsar man över 11 miljarder DKK. Projekten kommer att pågå de närmaste 15-20 åren. Man har förvandlat stora mängder asfalt till grönytor, som på ett bättre sätt kan ta hand om hastiga skyfall. BRAVO! Sjukdomsinsikt och  handlingskraft/dansk dynamit är en bra kombination och ett recept att ta efter!