Hårda fakta/Alternativa fakta/Lögn!

Lögnen med nytt ansikte…!

Nu har lögnen fått ett nytt ansikte! ALTERNATIVA FAKTA! Den nya definitionen låter som ett eko ur George Orwells bok, ”1984” från 1949.  I denna framtidsvision bestämde ”Sanningsministeriet” vad som är sant och falskt! . Med Trump och hans administration är vi nu, 2016, där! I praktiken har Trump inlett en häxprocess/apartheid mot vetenskapen om växthuseffekten! I fallet med den globala uppvärmningen står en enig vetenskap bakom orsak och verkan. Hela mekanismen kan du läsa mer om här: http://climateforlife.se/visste-du-att-2/.  Jordens medeltemperatur har de facto ökat de senaste drygt 100 åren med ca 1 grad till följd av våra utsläpp av CO2. Andelen CO2 i atmosfären har under samma tid ökat från 275 ppb (parts per billion) till över 400 ppb. Detta, mina vänner, är  HÅRDA FAKTA  verifierat genom temperaturmätningar från mätpunkter över hela Jorden och CO2-mätningar från Mauna Loa på Hawai!