En tysk SOLSKENSHISTORIA!

GPSReport_5576_CoverImg[1]

Tyskland, söndagen den 8 maj kl1100!

Just söndagen den 8 maj kl 1100 producerades nästan 100 % av all el av förnyelsebara alternativ, huvudsakligen sol och vind. OCH då skall man komma ihåg att (1) Tyskland är världens 4:e största ekonomi och kräver mycket el, (2) Solel utgjorde ungefär hälften av elen trots att Tyskland egentligen är ett solfattigt land beläget på samma breddgrad som Alaska och  (3) Tyskland har mest installerad solel efter Kina d.v.s. även större än i USA trots stor skillnad i befolkning och naturliga solresurser!

Tyskland är förebilden!

Ser man på ett årsgenomsnitt så ut gör vind och sol redan ca 30 % av elproduktionen. Det är ingen tvekan om att Tyskland leder energiomställningen, i Tyskland benämnt den s, k. ”Energiewende”.  Lägg därtill att man på kort sikt , till 2022, skall avveckla kärnkraften f.n. ca 14 % av årsförbrukningen och på medellång sikt, till ca 2040, också skall avveckla kolet f.n. ca 40% av årsförbrukningen.

Tips till regeringen Löfven!

Ett HETT TIPS till regeringen Löfven! Ta kontakt med Angela Merkel innan ni tar ett förhastat beslut om Vattenfalls brunkol! Det finns en uppenbar risk att ni kommer att framstå som gossen Ruda sett i ljuset av klimatavtalet i Paris! OCH därmed försätta Sverige i ett löjets skimmer inför ögonen på alla FN:s ca 200 länder som ställt upp på avtalet ! OCH icke minst betydelsefullt undvika att sätta käppar i hjulet för Tysklands s.k. ”Energiewende”! Kolla bilden nedan! Man förstår att Angela Merkel har nog med problem utan också att behöva brottas med nya motsträviga aktörer (läs tjeckiska EPH den tilltänkte köparen av Vattenfalls brunkol) inom kolindustrin.

jeremy5-740x521