Finansvärldens upprop till Trump!

Stanna kvar i Paris-avtalet…!

I ett brev i förra veckan, undertecknat av över 200 investerare, uppmanas president Trump att besluta att USA skall stanna kvar i Paris-avtalet. Investerarna representerar ett sammanlagt kapital på 15000 miljarder dollar (jfr Sveriges BNP eller Norges oljefond båda lika med ca 400 miljarder dollar). VARFÖR? Dom vill helt enkelt skydda sina tillgångar! Om USA går ur Paris-avtalet befarar dom helt enkelt att USA blir paria i världssamfundet med ödesdigra konsekvenser för stabiliteten inom finansvärlden! Brevet har också skickats till ledarna för G7- och G20-länderna, som träffas I Italien och Tyskland i maj och juni! NU ligger bollen hos Trump! Se även http://climateforlife.se/klimatkriget-i-vita-huset/.