Folket reser sig …!

Folket reser sig!

Stater/företag inför domstol …!

Vi har den peruanske bonden som har stämt, det tyska energibolaget RWE, en av världens största utsläppare av CO2, för att bolaget sätter hans by i Peru på spel! Vi har ungdomar i Norge som tillsammans med Greenpeace stämmer norska staten för att äventyra deras framtid genom att släppa loss oljeborrning i Arktis! Vi har amerikanska ungdomar som under parollen #YouthvGov drar Vita Huset inför domstol!

Blir prejudikat …!

Den gemensamma nämnaren i samtliga fall är att om den kärande får rätt kommer utfallet att bli prejudicerande och öppna upp för mängder av liknande fall!  FOLKET RESER SIG!!!

(1) Den peruanske bonden …!

Den peruanske bonden, Saul Luciano Lliuya, hävdar att RWE är medansvarigt för att hans by, Huaraz, belägen i peruanska Anderna nedanför en bergssjö, som hela tiden fylls på av smältande glaciärer, riskerar att utsättas för en tsunami om sjöns naturliga fördämningar brister. RWE ensamt släpper ut 0,5 % av de globala CO2-utsläppen (4 ggr Sveriges totala utsläpp)!

Avslag i första instans …!

Hans klagan avslogs i första instans 2016 av den lokala domstolen i Essen, RWE:s hemvist. Ärendet togs då upp i den regionala domstolen i Hamm. Saul Luciano Lliuya har nu vunnit en delseger genom att domstolen i Hamm nyligen meddelade att klagan är välgrundad och att parterna ombeds att återkomma med kompletterande bevisning för deras respektive sak!

(2) Norska staten vs ungdomar ….!

Norska staten har stämts av ungdomar representerade av organsationen ”Natur och Ungdom” tillsammans med Greenpeace. Stämningsansökan lämnades in i oktober 2016. Den går ut på att Norges planer på att öppna upp för oljeborrning i norska Arktis bryter mot paragraf 112 i grundlagen. Paragraf 112 säger att ”staten skall värna om naturen och miljön för framtida generationer”. Rättegången påbörjades nyligen i november i år och pågick i ca 10 dagar.  Dom bedöms falla inom 12 veckor.

(3) Vita Huset vs ungdomar …!

Den 5 februari 2018 får Trump och Vita Huset försvara sig för att ha brutit mot en lag i den amerikanska konstitutionen (”atmospheric trust law”) som säger att den federala regeringen måste garantera ren luft, rent vatten och en fungerande miljö för nuvarande och kommande generationer. Enligt de unga, ett 20-tal ungdomar på mellan 9 och 21 år under parollen ”#YouthvGov”, bryter den nuvarande administrationen grovt mot denna lag. läs mer på http://climateforlife.se/vita-huset-infor-domstol/