HÅRDA FAKTA om CO2-utsläpp!

BathtubEarthEPA

Ropa inte hej ….!

En del ”optimister” ropar hurra och hänvisar till att CO2-utsläppen har planat ut de senaste 2 åren.  MEN så här ligger det till! Kolla badkaret!  Så länge kranen är fullt öppen (utsläpp och skogsskövling) och avloppet är igenkorkat (hav och land som tar upp CO2) så stiger nivån i badkaret (CO2-halten i atmosfären) oroväckande fort! Om CO2-halten i atmosfären, överhuvudtaget skall minska, d.v.s. nivån i badkaret,  så måste ”vi” minska utsläppen genast med 80 % .

Orealistiskt!

Att minska så drastiskt från den ena dagen till den andra är orealistiskt! Den samlade vetenskapen säger att för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader måste vi av en massa rent både praktiska och vetenskapliga skäl tillåta oss  en måttlig ökning av CO2-halten i atmosfären (nivån i badkaret) från nuvarande ca 400 ppm (parts per million) till ca 500 ppm. Detta betyder å andra sidan att vi successivt måste minska utsläppen (skruva ner kranen) med ca 80 % till 2050 och med 100 % till 2100.

Reptrick???

Låter ju enkelt! Bara att skruva på kranen!TYVÄRR! Det finns inga enkla trick! Hårda fakta är att merparten av idag kända tillgångar av kol, olja och naturgas måste stanna i marken! Här ligger den stora utmaningen för världens politiker, näringsliv och alla oss som idag utnyttjar de nyttigheter som hänger samman med fossila bränslen. Idag kända tillgångar motsvarar hisnande 15000 miljarder ton CO2. Endast 900 miljarder ton av dessa får utnyttjas om vi skall hålla oss under 2 grader! Men Parisavtalet 2015 då?  ”Optimisten” dyker upp igen! NEJ och åter nej!!! De åtaganden som gjordes i Paris är bara inledningen på en början! Skulle vi nöja oss med Paris hamnar vi på 3,5 grader! HUUUGHHHAA!

CI-INDC-3.5c-816x929[1]