Oljebolagen leder utsläppsligan – MEN ….!

Infographic-top-five-investor-owned-carbon-producers_full-size-638x359

5 bolag i topp!

Nära två tredjedelar av alla samlade industriella CO2-utsläpp d.v.s. ända från industrialismens barndom på 1800-talet och framåt kan spåras till endast 90 bolag. Av dessa är flertalet, 83 st, bolag som utvinner kol, olja och naturgas. Återstående 7 st tillhör cementindustrin. Följande 5 bolag, alla oljebolag, tillhör topp fem d.v.s. Shell, ExxonMobil, BP Petroleum, Conoco Phillips och Chevron. Deras sammanlagda utsläpp hittills utgör hela 12,5 % av alla industriella utsläpp!

Lögn, förbannad dikt och statistik!

Det sägs att man kan få fram vilka sanningar som helst med statistik! Så även i det här fallet! Man kan lätt förledas att tro att de utpekade bolagen är de stora bovarna i sammanhanget! Så är det ju dock inte!  Alla vi som nyttiggör oss av dessa bolags produkter i form av bekvämlighet, materiellt välstånd etc är lika goda  kålsupare i klimatproblematiken. VAD som krävs nu är en omvärdering av hur vi både producerar och konsumerar energi i form av värme, el och transporter. Klimatavtalet i Paris har satt en gräns för fortsatt utvinning av fossila bränslen! 70- 80 % av idag kända tillgångar måste stanna i marken! Här har politiken ett stort ansvar för övergripande regleringar t.ex. genom en global CO2-skatt. MEN! KOM IHÅG! Till sist och syvendes har vi alla ett ansvar genom att se över hur vi konsumerar energi i framtiden!