Houston, Houston we have a problem ….!

Interstate 69 is covered by floodwaters from Tropical Storm Harvey Tuesday, Aug. 29, 2017, in Humble, Texas. (AP Photo/David J. Phillip)

Rop på hjälp …..

Det välkända nödanropet från besättningen på Apollo 13 under en planerad månfärd 1970 till markkontrollen på Cape Canaveral, Houston, Texas ekar ödesmättat i  dessa dagar! MEN nu gäller det stormen Harvey som har dränkt Houston (USA:s 4:e stad) i vattenmassor motsvarande ett område 5 ggr större än Manhattan, New York City. Det har kommit över 1000 mm regn på ett par dagar!

Trump blundar …!

VAD gör Trump och hans administration? Han åker pliktskyldigast till platsen och kommer med en massa plattityder om att myndigheterna i Texas och Vita Huset gör ett fantastiskt jobb för att ta hand om konsekvenserna av katastrofen. Inget ord om människorna som drabbats eller kopplingen till klimatfrågan.

Trump bäddar …!

I själva verket har han ju på fullt allvar (!) förbjudit sin administration att använda ordet ”Climate Change”.  Det är också  ödets ironi att han bara veckan före utfärdade en presidentorder om att upphäva f.d. president Obamas lagar om att kustnära städer likt Houston måste göra förberedelser för att anpassa sig till den havsvattennivåhöjning som blir följden av den globala uppvärmningen. Frågan är hur de människor, miljontals, som direkt och indirekt har drabbats av stormen Harvey reagerar på att i framtiden vara helt oskyddade mot liknande stormar?

Vetenskapen bannlyst ….!

Som dessa tokigheter inte vore nog  har hans handgånge man Scott Pruitt inom EPA (Environmental Protection Agency), motsvarigheten till vårt Naturvårdsverk, gått ut och anklagat forskarvärlden för att politisera katastrofen. Varför? Jo, dom förklarar den uppenbara kopplingen till den globala uppvärmningen! Men, HALLÅ! Trump och hans administration har ju klimatförnekelse som en av grundbultarna i sin politik!  Snacka om att kasta sten i glashus!!!

Ren fysik ….!

De stora vattenmassor som Harvey har fört med sig  och kopplingen till den globala uppvärmningen är ren och skär fysik. Varmare luft kan helt enkelt absorbera mer fukt! I det här fallet handlar det om fukt från ett varmare hav (också den globala uppvärmningen), där stormen har sitt ursprung.  Alla som har gått i daggvått gräs en sommarmorgon inser ju sambandet mellan fukt och varm luft. MEN inte Trump och hans jasägare till medarbetare! Inte ens 1000-1500 mm regn på ett par dagar kan förmås att rubba deras cirklar!