Idag den 4/11 – En HISTORISK dag!

Daddy

Parisavtalet träder i kraft!

Idag fredagen den 4/11, 2016 är en historisk dag för politiker, för företag, för vetenskapssamfundet, för DIG och mig, kort sagt för alla  som försöker göra något åt den globala uppvärmningen! Nu har det gått 1 månad sedan villkoren för Parisavtalet uppfylldes (ratificering av minst 55 länder motsvarande minst 55 % av utsläppen), vilket i praktiken innebär att avtalet automatiskt träder i kraft denna dag. OCH det är inte vilket avtal som helst! I ett globalt perspektiv är det unikt! I avtalet står att vi alla tillsammans skall rädda livsbetingelserna på Jorden, vårt gemensamma hem! OBS! FN:s alla ca 200 länder har skrivit på! Ingen kommer undan! Och DU! INGEN kan göra allt, men ALLA kan göra något! Så bli en PLANETSKÖTARE även DU!!!