NU laddar vi för Marrakech!

climateforlife-logo10

COP22 börjar idag!

FN.s årliga klimatmöte, COP22 (COP= Collaboration Of Parties), börjar idag och kommer att pågå i 2 veckor i Marrakech, Marocko. Vad står på spel? MYCKET! Nu gäller det att gå från ord till handling! Klimatavtalet från Paris 2015 har trätt i kraft (i fredags) så juridiken är på plats!  OBS!  Det är ett faktum att de klimatlöften som FN:s ca 200 länder lämnade i Paris 2015 ej räcker till för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Vår egen ”rockstjärna” på området professor Johan Rockström på Stockholm Resilience Center, har sammanfattat på ett övergripande sätt vad som behöver göras, vilket visar på de utmaningar som väntar!

Rockström efter Parisavtalet …..

(1) Gör världen fossilfri till 2040 och därefter gör  CO2-utsläppen negativa.  (2) Fördela kvarvarande CO2-budget på 900 miljarder ton rättvist mellan fattiga och rika länder. Med nuvarande utsläppstakt, hos framförallt rika länder, är denna budget slut om ca 15 år. (3) Sluta med att subventionera fossila bränslen på uppemot 600 miljarder USD per år. (4) Inför en  global CO2-skatt. (5) Etablera nya affärsmodeller baserade på delad och cirkulär ekonomi. (6) Avsätt medel till FN:s gröna fonder motsvarande 100 miljarder USD per år f.o.m. 2020. (7) Ta hänsyn till de planetära gränserna och s.k. tipping points.

Ingen lek ….!

Att dessa övergripande mål inte är en lek ser man om man översätter det till  verkligheten i västvärlden. Vi i västvärlden måste minska våra utsläpp radikalt från ca 10 ton per capita till 1-2 ton på 10 -20 år för att den kvarvarande budgeten på 900 miljarder ton skall räcka till de fattiga ländernas utveckling. Detta visar också på den inbyggda politiska spänningen som råder mellan de rika och fattiga länderna i den här frågan. Om DU vill veta mer om hur Johan Rocksröm ser på en sådan radikal utsläppsminskning för de rika länderna ända ner på individnivå, d.v.s. hur DU och jag kan göra, så fortsätt och läs ….

Livsrevision….!

Börja med en s.k. Livsrevision! Gå igenom vad DU kan göra inom uppvärmning och el (övergång till förnyelsebart ger upp till 2 ton per års minskning), fortsätt med transporter (mer kollektivt, bättre planering, digitala möten, miljöbil istf fossilbil), fortsätt med mat (minska nöt-och griskött, öka säsongens grönsaker och frukter, nej till palmolja och liknande regnskogshotande livsmedel), fortsätt med att använda prylar baserade på mer delad, cirkulär och återvinnande ekonomi. OCH slutligen ställ krav på minskade offentliga utsläpp och inse att allt hänger ihop med  de planetära gränserna! HEJ! DU har precis blivit en PLANETSKÖTARE!

climateforlife-logo10