IKEA tror på solen …!

Självförsörjande …!

IKEA satsar 3,5 miljarder SEK på nio solenergiparker i Tyskland och Spanien för att bli självförsörjande på solel för sina varuhus i dessa länder! Initiativet skall ses som ett led i IKEA:s strategi ”People & Planet Positive 2030″som lades fast under 2018! Strategin går ut på att IKEA skall bli helt cirkulära i sin resursförbrukning genom förnyelsebar energi och materialåtervinning till 2030! Vad gäller förnyelsebar energi räknar man med att satsa 40 (!) miljarder SEK i vind och sol till 2030. Hittills har man satsat ca 20 miljarder SEK! Läs mer på http://climateforlife.se/ikea-omsar-skinn-heja-ikea/ ! HEJA IKEA!!!