Vindkraften växer – på höjden …!

Världens högsta …!

Världens idag landbaserade, högsta vindkraftverk är på 271 m (jfr Eiffeltornet 324 m) och ligger i Thy på Danmarks västkust. I Sverige ligger det högsta verket i Ånge kommun och mäter 220 m. Sverige är dock nära att sätta världsrekord! Det finns planer på en vindkraftpark med verk på 280 m i Ljusdals kommun! Flyttar man fokus till havet ökar höjderna ännu mer! Utanför Ystad planeras en vindkraftpark med verk på 370 m (!). Inom vindkraftteknologin betyder höjden ”allt”! Det blåser mer och jämnare på högre höjder plus att vingarna blir större! Som kuriosa kan nämnas att Göteborg hade ett tag Sveriges högsta vindkraftverk ”Big Glenn” på 148 m. Det byggdes 2011 och demonterades 7 år senare på grund av för låg effekt.